20 Questions - Multiple Choice 1. Közülük ki volt gyenge szemű? 2. Ki(k) voltak Jákób felesége(i)? 3. Jézus szerint miért boldogok azok, akiknek a szívük tiszta? 4. Mit nem hoztak Salamon hajói Társisból 3 évente egyszer? 5. Melyik a legutolsó könyv az Ószövetségi könyvek közül? 6. Ki figyelte titokban, hogy mi történik a csecsemő Mózessel, míg a sás között volt? 7. Mit parancsolt Jákób fiainak, mielőtt meghalt? 8. Hogyan reagáltak a város lakói Jónás figyelmeztetésére? 9. Melyik prófétát küldte az Úr Ninivébe? 10. Mit kellett kiáltania a poklos embernek útközben? 11. Hogy hívták Ruth és Boáz közös gyermekét? 12. Ki némította meg Zakariást? 13. Mi volt a galamb csőrében, amikor visszatért Noéhoz? 14. Mit hozott fel Elizeus a víz felszínére? 15. Mivel vonták be a szövetség ládáját? 16. Bálák mely népnek volt a királya? 17. Hatalmas vadász volt az Úr előtt. Ki ő? 18. Hol telepedtek le Izrael fiai Egyiptomban, mikor József után mentek? 19. Mérgében és bánatában haját és szakállát tépte. Ki ő? 20. Isten a szíve szerint való férfinak mondta. Ki ő?
More forecasts: wetterlabs.de